menú

recomendacións

consellos xerais para mellorar o rendemento da túa rede inalámbrica


evitar interferencias

Recomendámosche que uses a banda 5G, ao estar máis libre de posibles interferencias.

Intenta separar do punto de acceso wifi os seguintes dispositivos para evitar interferencias:

  • fornos microondas
  • lámpadas halóxenas
  • teléfonos inalámbricos
  • sistemas de videovixilancia... Etc.


colocación do router

O router é o punto de acceso á rede wifi e a súa colocación é moi importante.

Procura que estea:

  • no punto máis central posible da vivenda
  • non oculto dentro de ningún moble
  • ....